ข่าวสารและกิจกรรมข่าวทั้งหมดQ&A : คำถาม-คำตอบ กรณีการเปลี่ยนชื่อบริษัท


 


1. Q : เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง อย่างไร
    A : ในส่วนของใบแจ้งหนี้ที่จะออกในนามชื่อบริษัทใหม่ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
        ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าได้รับ ยังคงเป็นชื่อเดิมอยู่ เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจัดส่งออกไปล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนชื่อ
         
  2. Q : ใบแจ้งหนี้เดือน มีนาคม  ออกในนาม ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ  แต่ลูกค้าชำระเงินเดือน เมษายน ใบเสร็จออกในนาม บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม  ถ้าจะขอให้แก้ไขใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่
 

A : ในส่วนของเรื่องใบแจ้งหนี้เดือน มีนาคม ที่ลูกค้าชำระเข้ามาแล้ว สามารถใช้ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนชื่อในใบแจ้งหนี้ให้ย้อนหลังได้ เนื่องจากชื่อใหม่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน เป็นต้นไป
         
  3. Q : บริษัทมีการเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ทราบเรื่อง ไม่ได้รับจดหมายอะไรเลย
    A : บริษัทมีการเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559  และได้มีการส่งจดหมายแจ้งเปลี่ยนชื่อไปยังลูกค้าทุกรายก่อนถึงกำหนดการ
        แต่อาจเกิดเหตุบางประการที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับหนังสือแจ้ง หากลูกค้าไม่ได้รับ และสะดวกให้จัดส่งเอกสารอีกครั้ง
        ขอรบกวนแจ้งกลับมาทางบริษัท บริษัทอาจขอเบอร์แฟ็กซ์ หรือ อีเมล และที่อยู่ของลูกค้าอีกครั้งพร้อมชื่อผู้ติดต่ออีกครั้ง 
        เพื่อจะได้เช็คและแก้ไขฐานข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง สำหรับการส่งเอกสารครั้งต่อไป
         
  4. Q : เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวรึเปล่า  มีผลกระทบอะไรกับอะไรอย่างอื่นหรือไม่ มีผลกระทบกับการบริการหรือไม่
    A : บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อ และไม่มีผลกระทบใด ๆ กับงานด้านบริการ
         
  5. Q : เกี่ยวกับสัญญา ต้องทำสัญญาใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงหรือไม่
    A : เนื่องจากหลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง สัญญาที่ทำมาก่อนหน้าวันที่กฎหมายบังคับใช้จึงยังคงใช้ได้ต่อไป ไม่ต้องทำสัญญาใหม่
        แต่เมื่อบริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้ว ทางบริษัทต้องปรับแก้ไขสัญญาให้มีเงื่อนไขครบ 8 ข้อตามพรบ.
        ทั้งลูกค้าตามสัญญาเช่าอุปกรณ์เตือนภัยและลูกค้าตามสัญญาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะทำสัญญาในรูปแบบใหม่ในภายหน้า
         
6. Q : อยากได้สัญญาในนามชื่อ บริษัทใหม่  ออกให้ได้หรือไม่
    A : สามารถออกให้ได้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้ว 
        บริษัทจะมีการออกสัญญาในรูปแบบใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะต้องให้มีเนื้อหาเป็นไปตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
         
  7. Q : ได้รับแจ้งว่า บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่เห็นพนักงานที่เข้ามาบริการ ยังใช้บัตรพนักงานชื่อบริษัทเดิมอยู่ เชื่อถือได้หรือไม่
    A : ตอนนี้ทางบริษัทกำลังดำเนินการทยอยเปลี่ยนบัตรพนักงานให้กับพนักงาน เพื่อความมั่นใจสามารถตรวจสอบสถานะพนักงาน
        กับทางแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการได้
         
  8. Q : เอกสารสำคัญของบริษัทที่ถูกต้อง เช่น  ภพ.20 , หนังสือรับรอง  จะส่งให้ได้เมื่อไร
    A : เนื่องจากบริษัทจะทำการจดทะเบียนชื่อใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน นี้  เอกสารสำคัญบริษัทฉบับชื่อใหม่ที่ถูกต้อง จะส่งให้ลูกค้า/คู่ค้า 
        ได้ในวันที่ 4 เมษายน นี้  เอกสารแจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อที่ลูกค้าได้รับ เป็นการแจ้งไว้ให้ทราบก่อนล่วงหน้า
         
         
        สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการลูกค้า โทร.02-685-3990 หรือ 02-685-3999 ต่อ 4400-4405