แบบฟอร์มสมัครงาน

แผนก ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอิเลคทรอนิคส์ (ประจำสาขาสาทร, สามเสน, ปทุมวัน, เยาวราช, บางรัก, สุขสวัสดิ์,ศรีนครินทร์,บางพลี)
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
เอกสารประกอบ