สำนักงานใหญ่

บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด

87/2 ชั้น 14 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ แผนกการตลาดและงานขาย

Tel: 02-685-3999 กด 1
Fax: 02-685-3977
Email: marketing@secom.co.th

ติดต่อ แผนกบริการลูกค้า

Tel: 02-685-3990 (24 ชั่วโมง)
Fax: 02-685-3984
Email: customerservice@secom.co.th

ติดต่อ แผนกบัญชีและการเงิน

Tel: 02-685-3999 กด 2
กด 1 เรื่องการชำระเงินและใบแจ้งหนี้
กด 2 Supplier ติดต่อวางบิล
Fax: 02-685-3988
Email: secomth_imd@secom.co.th
(ชำระเงินและใบแจ้งหนี้)
secomth_fin@secom.co.th
(ติดต่อวางบิล)

*สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถติดต่อเข้ามายังสำนักงานใหญ่
แล้วทางซีคอมจะจัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สาขาหลักภาคเหนือ

Tel: 053-015-165
Fax: 053-015-169
Email: secomth_chm@secom.co.th

 

สาขาหลักภาคใต้

Tel: 074-356-116
Fax: 074-356-118
Email: secomth_hyd@secom.co.th

สาขาหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Tel: 043-365-170
Fax: 043-915-571
Email: northeast@secom.co.th

 

สาขาหลักภาคตะวันออก

Tel: 033-147-570
Fax: 033-147-573
Email: secomth_src@secom.co.th