1. ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงทางด้านการรักษาความปลอดภัย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับคำตอบและคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเมื่อปรึกษาซีคอม

2. สินค้าและผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง

ซีคอมให้ความสำคัญและมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนำเสนอลูกค้า

3. งานติดตั้งมาตรฐานซีคอม

ในการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การติดตั้ง รวมถึงมาตรฐานอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ ซีคอมจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของงานติดตั้งระบบด้วย

4. “การบริการและการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ” คือหัวใจสำคัญในการสร้างความปลอดภัย

นอกจากความทันสมัยและความน่าเชื่อถือของระบบรักษาความปลอดภัยแล้ว สิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความปลอดภัยสูงสุดได้อย่างทันท่วงที ก็คือ การให้บริการหลังการขาย และการรับมือในกรณีเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ เช่น โจรกรรม อัคคีภัย ฯลฯ อย่างมืออาชีพ ซึ่งซีคอมเป็นบริษัทให้บริการ รักษาความปลอดภัยที่มีสำนักงานและสาขาบริการมากที่สุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากซีคอมอย่างรวดเร็วที่สุด

5. ศูนย์ควบคุมที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

เพราะปัญหาและอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเกิดได้ทุกเวลา ซีคอมจึงมีศูนย์ควบคุมที่ทำงานโดยไม่มีวันหยุด และพร้อมที่จะทำการประสานงานกับสาขาบริการทั่วประเทศของเรา เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีซีคอมอยู่ด้วยทุกเวลาที่ต้องการ