บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (ไทยซีคอม) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าซีคอม (SECOM) ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทแม่ซึ่งได้แก่ บริษัทซีคอม ประเทศญี่ปุ่น (SECOM CO.,LTD.) ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2505 โดยเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความปลอดภัย และจากนั้นไม่นานบริษัทได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจแขนงต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจป้องกันวินาศภัย ธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการให้บริการข้อมูลตำแหน่งแผนที่ ธุรกิจด้านความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ปัจจุบันบริษัทซีคอมญี่ปุ่นได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยอันดับ 1 และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

 

สำหรับไทยซีคอม ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2530 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทซีคอมประเทศญี่ปุ่นและบริษัทในเครือสหพัฒน์ โดยเราได้นำประสบการณ์ ความรู้และทักษะ (Know-how) รวมถึงปณิธานที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบริษัทแม่ ซึ่งก็คือความมุ่งมั่น ที่จะก่อให้เกิด “ความอุ่นใจและความปลอดภัย” ในสังคม มาคิดต่อยอดเพื่อให้เหมาะกับสังคมไทย โดยมีความมุ่งหวังว่า เราจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความอุ่นใจ

บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด

ก่อตั้ง 9 กันยายน พ.ศ. 2530
ทุนจดทะเบียน 378,857,200 บาท
ร่วมทุนระหว่าง ซีคอมญี่ปุ่น และ บริษัทในเครือสหพัฒน์
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87/2 ชั้น 14 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
จำนวนพนักงาน 2,050 คน
เครือข่ายสำนักงาน 50 แห่ง
ข้อมูล ณ มีนาคม 2560